Nota prawna

 

Wszelkie ceny, zdjęcia, powierzchnie poszczególnych nieruchomości, budynków, mieszkań, pomieszczeń i wszelkie inne informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani w rozumieniu art.66 (1) kodeksu cywilnego lecz stanowią zaproszenie do negocjacji. Inżbud sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku może złożyć ofertę odnośnie sprzedaży lub/i wynajmu nieruchomości (gruntowych, budynkowych, lokalowych) wyłącznie w formie pisemnej.

Zdjęcia, rzuty/szkice mieszkań, przykładowe aranżacje znajdujące się na niniejszej stronie są jedynie wizualizacjami/propozycjami. Rzeczywisty wygląd budynków, ich otoczenia, poszczególnych mieszkań oraz ich wykończenia i wyposażenia może odbiegać od wyżej wskazanych wizualizacji/aranżacji. Klient zawierając umowę rezerwacyjną lub/i umowę zakupu mieszkania lub/i umowę najmu nie może powoływać się na wyżej wskazane wizualizacje/aranżacje jako podstawę do podjęcia decyzji o zawarciu umowy.

Wszelkie ceny, powierzchnie poszczególnych nieruchomości, budynków, mieszkań, pomieszczeń i wszelkie inne informacje zawarte na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie orientacyjny. Rzeczywista wielkość, rozmiar/wymiar, wygląd nieruchomości, budynków, otoczenia budynków i poszczególnych mieszkań może być inna/odmienna od przedstawionych na niniejszej stronie internetowej.

Wyłączone jest składanie przez Inżbud sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku ofert w formie elektronicznej w rozumieniu art.66 (1) kodeksu cywilnego.

Zawarcie każdej umowy rezerwacyjnej, umowy najmu, umowy kupna-sprzedaży nieruchomości wymaga co najmniej zachowania formy pisemnej, chyba że kodeks cywilny stanowi o konieczności zachowania formy szczególnej, np. formy aktu notarialnego dla umowy kupna-sprzedaży nieruchomości.

Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym z tytułu wszelkich stosunków prawnych dotyczących lub/i związanych z informacjami zamieszczonymi na niniejszej stronie internetowej jest: Inżbud sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, KRS 0000237878, z siedzibą: ul. Giedroycia 8, 44-200 Rybnik.